Uitmuntendheid in merkvertegenwoordiging, logistiek en performance binnen de apotheek

Performance

De commerciële prestaties omvatten vooreerst de zorgvuldige rekrutering van medewerkers aan wie, intern en door het partnerbedrijf, een uitgebreide opleiding en kwalitatieve informatie worden verstrekt.

Daarna wordt het therapeutische werkveld strategisch in kaart gebracht samen met de relevante branches en aangepaste methodologie om tijdsbesteding en aantal bezoeken te optimaliseren.

Vervolgens worden de activiteiten- en resultatenverslagen m.b.t. de doelmarkten geanalyseerd en de dashboards die verschillende informatiebronnen combineren, geëvalueerd en geïnterpreteerd.

Dat alles leidt dan tot toekomstige strategische aanbevelingen om uw verkoop en marktaandeel nog verder te ontwikkelen.